NIEUWE WEBSITE VOOR @SK-TERWILLE

Toegeven dat je worstelt met drugs, alcohol, gamen, gokken, internet of porno kijken, is niet makkelijk. Schuld en schaamte spelen vaak een rol. Wie graag hulp wil, maar zichzelf niet bekend wil maken, kan vanaf vandaag online terecht bij @sk-Terwille.

Stel: je weet dat je teveel drinkt, maar vreest voor je baan als dat in de openbaarheid komt. Of je kijkt veel porno en wilt daar vanaf, maar je wilt voor geen goud dat je vrouw het ontdekt. Of je bent tiener en het zit je dwars dat je regelmatig blowt, maar no way dat je ouders daarachter mogen komen. De online anonieme hulp van @sk-Terwille vult een gat in de hulpverlening. Zorgmanager Gerda van Veen legt uit: “De groep mensen die de preventiefase voorbij is, maar voor wie de drempel naar verslavingszorg veel te hoog is, viel tussen wal en schip. Door de mogelijkheid van online én anonieme hulp, verlagen we voor deze groep sterk de drempel.”

Het gaat om een brede doelgroep, die in ieder geval één ding gemeen heeft: een goede reden om anoniem te willen blijven. Van Veen legt uit: “Dit kunnen jongeren zijn die een grens overgaan op het gebied van bijvoorbeeld alcohol, gamen, blowen of zelfbeeld, maar ook volwassenen die door hoge werkdruk middelen zijn gaan gebruiken, mensen met een pornoverslaving, of mensen die om andere redenen de controle kwijt zijn geraakt over het gebruik van alcohol, andere middelen of gedrag.” @sk-Terwille omvat zowel preventie voor jongeren met risicogedrag, als zorggerelateerde preventie en verslavingsbehandeling.

Wie zich aanmeldt, krijgt maximaal elf contactmomenten met een professionele hulpverlener. De deelnemers krijgen zelf veel regie, door in hun eigen tijd aan de slag te kunnen met opdrachten. Door middel van chatgesprekken proberen de hulpvrager en behandelaar samen helder te krijgen wat de oorzaak en instandhoudende factoren zijn van de klachten. Van Veen: “Chatten is van deze tijd en kan goed ingezet worden voor kortdurende interventies. Veel deelnemers zullen daarna zelfstandig verder kunnen. Voor wie meer hulp nodig is, kijkt Terwille in overleg met de hulpvrager naar een passend vervolgtraject.”

Terwille heeft sinds 2009 ervaring met het bieden van anonieme hulp, via de chatmogelijkheid van de telefonische hulpdienst. Met @sk-Terwille biedt de organisatie anonieme chathulp die verder gaat. Elke werkdag tussen 10 a.m. en 10 p.m. kunnen mensen zich aanmelden voor het online anonieme programma, via de chat van Terwille op www.terwille.nl. Inloggen kan onder een nickname. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. “Het is een traject zonder papieren tijgers”, zegt Van Veen, “dat maakt het heel laagdrempelig.”